OBJAVLJENO 3.7.2019.

EU PROJEKT PRED ZAVRŠETKOM Učenicima i mališanima podijeljeni leci i brošure o pravilnom odvajanju otpada

Mališanima u svim dječjim vrtićima na području grada Ivanca te učenicima Osnovnih škola Ivanec i Radovan podijeljeni su zadnji primjerci brošura i letaka o tome kako pravilno odvajati otpad i kako se odgovorno odnositi prema okolišu u kome živimo.

Riječ je o dvije verzije letaka i brošura, od kojih su jedne svojim vizualom i sadržajem prilagođene mališanima u vrtićima, dok su druge tekstualno i sadržajno primjerene djeci osnovnoškolskog uzrasta.

Podjela letaka i brošura djeci i mališanima tek je jedna od više izobrazno – informativnih aktivnosti koje je Grad Ivanec tijekom proteklih godinu dana provodio u sklopu EU projekta „Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za područje grada Ivanca“.

U osmišljavanju i izradi letaka je, uz konzultacije s Projektnim timom Grada Ivanca, sudjelovao stručni tim Geotehničkog fakulteta u Varaždinu kojeg je Grad Ivanec podugovorio kao vanjskog suradnika u sklopu provedbe EU projekta.

Budući da njegova provedba službeno završava 9. srpnja, u najnovijim lecima i brošurama djeci je još jednom ponovljeno glavno „gradivo“ koje moraju znati – a to je u koji spremnik odlagati pojedine vrste otpada, zatim, koje vrste otpada se ne smiju odlagati u namjenske spremnike, kako pravilno odvajati biootpad i kako izraditi svoj mali vrtni komposter.

Učenici su usto dobili i druge korisne informacije, primjerice o tome koliko je vremena potrebno da se u prirodi raspadnu pojedine vrste plastike, a upozoreni su i na goleme količine plastike koje plutaju površinom mora i stvaraju plastične „otoke“.

Cilj svih ovih aktivnosti bio je da se naši najmlađi na zanimljiv i jednostavan način informiraju i educiraju o tome kako se pravilno odvaja otpad te koja je svrha, ali i individualna korist za svakog pojedinca ukoliko pravilno i odgovorno odvaja otpad.

Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Operativni program konkurentnost i kohezija, a koji je primarno usmjeren na provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti za sve građane i djecu, jest 335.462,89 kuna.

Od toga je bespovratno osigurano 285.143,44 kuna iz EU fonda, dok ostatak financira Grad Ivanec.

 

projekt

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.