O projektu

O projektu

O projektu

NAZIV PROJEKTA: Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za područje grada Ivanca

  • Naziv korisnika: GRAD IVANEC
  • Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0054
  • Ukupna vrijednost projekta: 356.675,97 kuna
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 335.462,89 kuna
  • Bespovratna EU sredstva: 285.143,44 kuna
  • Udio Grada Ivanca: 50.319,45 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2018. – srpanj 2019.

 

O projektu:

Predmetni projekt uključuje provedbu obaveznih i preporučenih aktivnosti iz nacionalnog Programa provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Osnovni cilj projekta je, provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti, razviti svijest, znanje i informiranost javnosti o pravilnom zbrinjavanju otpada, njegovom odvajanju, recikliranju, ponovnoj uporabi predmeta, ali i smanjenju nastanka samog otpada.

Projektom su definirane dvije primarne ciljne skupine: svi građani i djeca u dobi od 3 do 15 godina. Ciljnu skupinu svi građani čini 13.758 stanovnika, svih dobnih skupina, muškog i ženskog spola. Riječ je o 4099 kućanstava od kojih su 3898 korisnici usluga komunalnog poduzeća.

Za iste su planirane sljedeće aktivnosti: plakati o održivom gospodarenju otpadom, koji će se postaviti na sve frekventne lokacije na administrativnom području grada Ivanca, leci sa sadržajem vezanim uz gospodarenje otpadom, a koji će se dijeliti uz službeno gradsko glasilo koje se distribuira svim kućanstvima na području grada, čime je pokriveno 100% stanovništva.

Osim toga, nadograđivat će se postojeća službena web stranica prijavitelja i time omogućiti prijenos informacija. Na adekvatan način će se obilježiti važni dani vezani uz zaštitu okoliša, a educiranje građana o održivom gospodarenju otpadom provoditi će se putem javnih tribina u mjesnim odborima te specijaliziranih radijskih emisija, televizijskih emisija i TV reklama.

Drugu ciljnu skupinu čine djeca od 3 do 15 godina, polaznici javnih i privatnog vrtića na području grada, predškolska djeca te polaznici osnovne škole, uključujući i područna odjeljenja.

Djeca će se educirati i informirati putem brošura, plakata i letaka, koji su obuhvatom i sadržajem prilagođeni njihovoj dobi, prigodnim obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša te sudjelovanjem na kostimiranim igrokazima na temu održivog gospodarenja otpadom.

Tijekom 12 mjeseci trajanja projekta osigurat će se preduvjeti za stvaranje kružnog, održivog sustava gospodarenja otpadom na području grada Ivanca.

Realizacija projektnih aktivnosti doprinijet će smanjenju negativnog trenda proizvodnje komunalnog otpada budući da će svi građani i djeca naučiti adekvatno postupati s različitim vrstama otpada i percipirati ga kao vrijedan i iskoristiv resurs.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.