Plastika

Plastika

Plastika

Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Količina plastike skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2012. do 2015. godine.

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.

Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrađene boce za napitke) treba utrošiti 1,9 kg nafte!

Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Plastična ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odložiti:

  •  Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
  •  Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
  •  Čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
  •  Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;

Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo, TetraPak ambalažu i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.