Opasni otpad

Opasni otpad

Opasni otpad

Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš.

Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš. To su prije svega: otpadne baterije, otpadna ulja, boje, lakovi, otapala, stari lijekovi, pesticidi, razne kemikalije i dr. Stoga se takav otpad mora odvojeno skupljati.

  • Jeste li znali da 1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode?
  • Jeste li znali da 1 tona otpadnog ulja u vodi,  po svom štetnom djelovanju, odgovara  količini  otpadnog  materijala  kojeg stvara naselje od 40 000 stanovnika?
  • Jeste li znali da se otpadna jestiva ulja mogu iskoristiti (npr. u proizvodnji biodizela) te da se time potpuno izbjegava zagađenje voda i troškovi čišćenja otpadnih voda?
  • Znate li da sredstva za čišćenje štednjaka, pećnica i roštilja mogu sadržavati lužine i organska otapala te da se ne smiju izlijevati u odvodnju ili odlagati u kućno smeće?
  • Jeste li znali da kemijska sredstva za čišćenje podova i namještaja mogu sadržavati organska otapala i aromatske ugljikovodike?
  • Znate li da baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi (živa je npr. jaki nervni otrov, a kadmij ugrožava jetru, pluća i kosti)?
  • Znate li da sredstva za odstranjivanje mrlja mogu sadržavati klorirane ugljikovodike (već najmanja bočica takve tekućine je dovoljna za zagađenje milijuna litara pitke vode)?

Ovisno o vrsti, štetni i opasni otpad može se  predati u:

  • specijalizirane trgovine (npr. prodavaonice akumulatora, ljekarne, trgovine u kojima su postavljeni spremnici za skupljanje otpadnih baterija itd.),
  • reciklažna dvorišta ili
  • specijaliziranom skupljaču.

Različite vrste opasnog otpada obvezno treba predati odvojeno (nije dozvoljeno miješati zajedno različite vrste). Sve posude, limenke i spremnike pod tlakom (uključujući spray doze), treba prije odlaganja isprazniti. Živa kao kovina, termometri, živini prekidači i drugi predmeti koji sadrže živu preuzimaju se samo u zatvorenoj ambalaži. Otpadni lijekovi i dijelovi injekcija bez igala preuzimaju se samo u prozirnoj ambalaži, dok se igle od  injekcija preuzimaju samo u čvrstoj i neprobojnoj ambalaži, obljepljenoj trakom.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.